A l’Ecotros, en col·laboració amb la cooperativa Carbón Vivo, produïm biochar a partir de la poda
d’arbres fruiters i de branques de pi. Aquest biocarbó s’obté a partir de sotmetre a altes
temperatures aquestes restes i posteriorment sufocant-les amb aigua, aconseguint un carbó orgànic
amb una estructura molt porosa

EL CARBÓ VIU ( Català )

EL CARBÓN VIVO (Castellà )

Àudio del text en català

Audio del texto en castellano