Ens trobem davant una olivera centenària que va patir la gran glacera del febrer de 1956, la qual va
provocar la pèrdua de nombrosos arbres, en especial oliveres i garrofers. Aquesta gran onada de
fred és, per la seva magnitud, l’episodi hivernal més destacat des de que es mesuren temperatures
als observatoris. Ens hauríem de remontar a la Petita Edat de Gel per a trobar episodis de similars
característiques; no sols per les temperatures mínimes que es van registrar, ni per les nevades que
van caure, sinó per la persistència i la durada de l’intens fred, que va provocar unes gelades sense
precedents.

L’OR VERD

EL ORO VERDE

Àudio del text en català

Audio del texto en castellano