Spread the love
enciam

Benvingut

La finca agrícola ecológica i certificada CCPAE anomenada ECOTROS es basa en un mòdel de producció d’ aliments sostenibles que va directe a l ‘ arrel dels problemes fonamentals que estan destruint el nostre estimat planeta, si tots els pobles i ciutats del món estiguessin envoltats d’ ECOTROSOS podriem  aconseguir “invertir” el Canvi Climàtic i recuperar la sobiranìa alimentària. Ara que es parla tant de sobiranies , ECOTROS vol ser un exemple de recuperació de sobiranies , començánt per les dues mès importants l ‘ alimentària i l’ energètica.

cirerres

OBJECTIUS FONAMENTALS  DE L’ECOTROS

Aconseguir recuperar les 20 hectáreas que conformen el projecte ECOTROS amb l ajuda de l agricultura regenerativa i la Permacultura com a eix transversal per produir oli ecológic de oliva de primera pressió en fred, ametlles , garrofes,  plantes medicinales i aromátiques,  verdures entre altres , y desenvolupar aquest treball amb l’ ajuda de fonts d’ energía alternativa als combustibles fóssils ,  amb l’ ús de productes i materials ecológics i sostenibles  , amb l’ adopció de un Plà ambiental i, aplicació estricta  de la eficiència energètica i l’ us de energíes renovables.